ارتباط با ما
(021) 24553
info@nopas.ir

عملکردی موفق در مراحل بالاتر را با یکی از بهترین انواع نرم‌افزار‌ها تجربه کنید. این نرم‌افزار به شما کمک می‌کند که موسسه آموزشی و تحقیقاتی خود را مقاطع بالاتر بهتر اداره کنید، رتبه‌ و اعتبار جهانی خود را با مشارکت بیشتر دانش‌آموزان، خروجی دقیق‌تر تحقیقات و روندهای مالی افزایش دهید، مدیریت و آموزش را با سیستم‌های اطلاعاتی دانش‌آموزان و تحلیل روند تحصیل به صورت موثرتر، به بهترین نحو ایجاد کنید و همچنین هزینه‌ها را با کارآ کردن تمام رویه‌ها، از مدیریت تا انجام امور، کاهش دهید.

ابزارهای مدیریت تحقیقات و فناوری تحصیل SAP

 

دانش آموزان، آموزش و یادگیری

 

مدیریت چرخه‌عمر دانش‌آموزی
آموزش و یادگیری
پیگیری و اندازه‌گیری دستاورد‌های دانش‌آموزان
تحلیل عملکرد تحصیلی

 

                                                                             

 

تحقیقات آکادمیک و تجاری

 

طراحی و اجرای تحقیقات
تحلیل تحقیقات
بینش تحقیقات پزشکی

                                                                                          

 

بازده تحصیل و تحقیق   

 

مدیریت تقاضا

مدیریت اعطایی‌های دریافت‌کنندگان
مدیریت اهدایی‌ها
مدیریت جامع دانش‌آموزان
مدیریت اعطایی‌های اعطا کنندگان

         

منابع انسانی

 

 راه‌حل‌های مدیریت منابع انسانی

 

مالی

 

راه‌حل‌های مالی

   

                       
     

 

50% رشد بازده

 

 

سازمان‌ها گزارشی مبنی بر رشد 50% بازده داشته اند، درست زمانی که هوش تجاری کسب‌وکارشان توانایی انجام تحلیل‌های پیشین، فعلی و پسین را داشته است.

 

مقاطع بالاتر تحصیل را در "کلود" تجربه کنید

 

بیابید که چگونه راه‌حل‌های تحصیل و تحقیق SAP می‌تواند به شما کمک کند که خدمات بهتری را ارائه دهید، از هزینه‌ها و پیچیدگی‌ها بکاهید واعتبار و رتبه‌ی خود را بالاتر ببرید. و همه‌ی این‌ها در فضای مدیریت شده و امن "کلود" انجام خواهد شد.

     

                       
     

 

سرمایه‌گذاری در آینده‌ی تحصیلات

 

اطلاعات در مورد سرمایه‌گذاری‌های SAP در فناوری با زمینه تحقیقات و تحصیل در سطوح بالاتر را، کسب کنید. با تمرکز بر پشتیبانی کاربر-‌مرکز و سیار برای مدیریت اطلاعات، راهکار ما ارائه‌ی راه‌حل‌هایی بر بستر  سخت‌افزار، کلود مدیریت شده، و کلود عمومی می‌باشد.

 

اداره راحت تحقیقات و تحصیل در سطوح بالاتر

 

با رقابت بین دانش‌آموزان و هدایای قابل دریافت، دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی به راه‌های ساده و انعطاف‌پذیر برای رویه‌های آکادمیک و تجاری خود احتیاج دارند.