ارتباط با ما
(021) 24553
info@nopas.ir

   

 

 

پرولیز

 

پوزپترول

 

پریزم 

 

 

 

              اکسیس

 

 

 

              فوکس

     

 

  • پرولیز

  • پوزپترول

  • پریزم

  • اکسیس

  • فوکس

    


       

SQUARE1، به کاربران خود با ثبت دقیق پاخور و تحلیل‌ها  به طور مستقیم و هم‌جهت با ابزار‌ی سنجش در خرده‌فروشیشان کمک می‌کند.

ما به عنوان پیشرو در فراهم کردن ابزار‌های لازم برای اندازه‌گیری عملکرد، دیدگاهی مبتنی بر همراهی کامل مشتری شما از مرحله شمارش

تا مرحله تحلیل فروش داریم.