ارتباط با ما
(021) 24553
info@nopas.ir
http://www.nopas.ir/

PATHFINDER در لغت به معنای سازنده و یابنده‌ی راه است. سازمانی که با نگاهی رو به آینده، به دنبال یافتن راه‌های جدید و نو به منظور حل مشکلات است و باتوجه به خلاءها و نیازهای بازار به دانش راه‌حل‌های آن به منظور هر چه ساده کردن کسب‌وکار، دسته یافته است.    
     
     

 

 

دیدگاه‌ها و ماموریت‌ها

 

بیشتر بخوانید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

داین‌پلن

 

 

    

   

 

 

پرولیز

 

پوزپترول

 

پریزم   

 

 

 

              اکسیس

 

 

 

              فوکس

 

                                           

 

                                            مدیریت مرکز خرید