ارتباط با ما
(021) 24553
info@nopas.ir

عنصر سوم (مشاوره، طراحی و نظارت)

 

عنصر سوم (مشاوره، طراحی و نظارت) شرط لازم تمامی پروژه‌ها است. هر پروژه‌ای (صرف‌نظر از ابعاد آن) بدون این فاز محکوم به شکست خواهد بود. پروژه‌های ICT نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

                                    
         
 آشنایی با استانداردها و الزامات پروژه      درک درس نیازها و نگرانی‌های کارفرما   دارا بودن چندین دانش و مهارت به‌صورت همزمان
         

مشاور، طراح و ناظر یک پروژه باید با استاندارها و الزامات پروژه‌ی مربوطه آشنایی کافی داشته باشد و در مقام مجری، پروژه‌های متفاوتی در ابعاد کوچک تا بزرگ اجرا کرده باشد.

  مشاور، طراح و ناظر، باید کارفرما و تیم‌های مختلف اجرا و پیاده‌سازی را در راستای اهداف عالی پروژه راهنمایی کرده و از بروز کوچک‌ترین خطاها جلوگیری ‌کند.  

یک مشاور، طراح و ناظر باید تسلط کامل بر تمامی مراحل آزمون، اجرا، پیاده‌سازی، آموزش وهم‌چنین تمامی ابزارها و نرم‌افزار‌های وابسته داشته باشد. 

 

مشاور، طراح و ناظر یک مجری نیست!

                                                                                       
         
مشاوره   طراحی   نظارت
در گام نخست پروژه، وجود یک مشاور مناسب برای بررسی و تحقق نیازها، نگرانی‌ها، خواسته‌ها و اهداف آن پروژه الزامی است.    پس از بررسی پروژه، خواسته‌ها و نیازمندی‌ها مشخص می‌گردد، با توجه به اطلاعات به‌دست آمده فاز طراحی آغاز می‌شود.   

ناظر به‌عنوان بازوی نظارت کارفرما، راهکارهای اجرایی برای مسائل و مشکلات پیشنهاد دهد تا  این مسائل و مشکلات به بحران تبدیل نشوند.